Storyscapes

Kulturverein Interferenzen
STORYSCAPES

Aktuelle Folge

Današnja gostja je Jerneja Jezernik iz Celja. Gospa Jezernik  je študirala slovenščino in nemščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V pogovoru z gospo Wakounig-Pajnič bo aktivna urednica, lektorica, pisateljica in prevajalka poročala o svojem raziskovalnem delu o pisateljici in svetovljanki Almi M. Karlin.

Besede svetovna popotnica in pisateljica na novo postavljeni spominski plošči Almi Maximiliani Karlin v Celju sta Jerneji Jezernik že kot srednješolki vzbudili radovednost. Kdo je bila ta ženska? Kdo se je še spomni?

Alma Karlin je tako kot gospa Jezernik odraščala v Celju, slabo stoletje pred njo. Dokazano je, da se je Alma kot mladostnica redno zdravila pri ortopedu v Gradcu, kasneje pa je v tridesetih letih 20. stoletja tudi predavala v naši regiji.

Leta 1908, ko je bila stara 19 let, je z mamo potovala po Evropi, kjer sta obiskali severno Italijo, Švico, Pariz, London, Bruselj in Nemčijo. Istega leta se je preselila v London in študirala jezike. Na Royal Society of Arts in Londonski gospodarski zbornici je opravila izpite iz angleščine, francoščine, italijanščine, španščine, danščine, švedščine, norveščine in ruščine. Leta 1918 se je po dveh letih bivanja v Skandinaviji vrnila v rodno Celje, kjer je ustanovila jezikovno šolo.

Zakaj je Alma M. Karlin leta 1919, pred več kot 100 leti, sama potovala po svetu? Kakšen vpliv so nanjo imeli njeni starši in čas, v katerem je živela? Kako jo je v času njenega življenja dojemala javnost? Kaj je naredilo Almo M. Karlin za tako posebno, izjemno osebnost? Kaj se lahko danes od nje naučimo?


Zdaj pa prisluhnite Katarini Wakounig-Pajnič v pogovoru z Jernejo Jezernik.

storyscapes.interferenzen.at/


----------------------------------------------------------------------------

Unser heutiger Gast ist die aus Celje stammende Jerneja Jezernik. Frau Jezernik studierte Slowenisch und Deutsch an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana. Sie ist heute als Redakteurin, Lektorin, Schriftstellerin und Übersetzerin tätig. Im Gespräch mit Frau Wakounig-Pajnič wird sie von ihrer Forschungsarbeit zur Schriftstellerin und Weltbürgerin Alma M. Karlin berichten, der sie seit mehr als zwanzig Jahren nachgeht.

Die Worte Weltbürgerin und Schriftstellerin auf der neu aufgestellten Gedenktafel an Alma Maximiliane Karlin in Celje weckten die Neugierde Jerneja Jezerniks schon als Gymnasiastin. Wer war diese Frau? Wer kann sich noch an sie erinnern?

Wie Frau Jezernik wuchs auch Alma Karlin in Celje auf, nur eben ein knappes Jahrhundert vor ihr. Es ist nachgewiesen, dass Alma als Jugendliche regelmäßig bei einem Orthopäden in Graz zur Behandlung war und später in den 1930er Jahren hielt sie Vorträge auch in unserer Region.

1908, mit 19 Jahren, bereiste sie mit ihrer Mutter Europa, der Weg führte sie nach Norditalien, in die Schweiz, nach Paris, London, Brüssel und Deutschland. Noch im selben Jahr zog sie nach London und studierte Sprachen. An der Royal Society of Arts und der London Chamber of Commerce, absolvierte sie Prüfungen aus Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Russisch. 1918 kehrte sie nach zwei Jahren in Skandinavien zurück nach Celje, wo sie eine Sprachlernschule gründete.
 Was bewog Alma M. Karlin 1919 alleine auf Weltreise zu gehen? Welchen Einfluss übten ihre Eltern und die Zeit in der sie lebte auf sie?  Wie wurde sie zu Lebzeiten von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Was machte Alma M. Karlin zu so einer besonderen, herausragenden Persönlichkeit? Was können wir heute von ihr lernen?

Eine Transkription und Übersetzung ins Deutsche finden Sie auf storyscapes.interferenzen.at/

Weitere Folgen

Lidija Vindiš-Roesler

Kulturanthropologin und Reiseleiterin

06.01.2022 25 min

Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Dieses Zitat von J.W. Goethe hat sich Frau Vindiš-Roesler zur Lebensaufgabe gemacht und begleitet Mens...

Vesna Hodnik Nikolic

Vodja slovenske gospodarske zveze v Celovcu

21.12.2021 32 min

Frau Hodnik Nikolic hat 2021 mit der Leitung des Slowenischen Wirtschaftsverbandes in Klagenfurt die Verantwortung in der Gestaltung der Slowenisch-Österreic...

Mira Delavec Touhami

23.05.2021 43 min

Današnja epizoda nas pelje preko Preddvora, planine Korošice, Ljubljane, Tripolisa, puščave Sahare, nemško zvezno deželo Porenje-Pfalška v življene gospe ddd...