Storyscapes

Kulturverein Interferenzen

Tatjana Vučajnk

02.05.2021 40 min

Zusammenfassung & Show Notes

Tatjano Vučajnk smo spoznali pred mnogimi leti v Gradcu, kot zavzeto učiteljico slovenščine za naše otroke. Da njena družina obdeluje vinograd v Velikem Cirniku, smo izvedeli šele lani poleti, ko so nas obiskali v Brodeh 1. Naša zgodba je spremenila svojo zgodovinsko zavest, ko smo slišali, da je gospa, ki jo je v Brežicah učila nemščino, pobegnila iz Koroške leta 1920.

Tatjana Vučajnk je študirala jezike v Ljubljani in vrsto let poučevala slovenščino v Zürichu in Ženevi. Po delu kot predavateljica za slavistiko na Univerzi v Gradcu je leta 2010 prevzela razvijanje pouka slovenščine in od takrat poučuje študente v Gradcu. S svojimi dejavnostmi kot učiteljica na Univerzi v Celovcu trenutno deluje v vsakdan med Brežicami, Gradcem in Celovcem ter zelo uživa v opazovanju razlik med vsemi temi pokrajinami.

Kaj vas je spodbudilo k študiju jezikov in izobraževanju? Kaj je oblikovalo vaše življenje v Zürichu? Kaj je za vas posebnega pri pouku slovenščine kot materinščine v Gradcu? Kakšen je bil vaš prvi stik s Koroško? Da "meja" lahko pomeni raznolikost, zaradi geografske lege Brežic, kjer je sama odraščala, prav dobro ve. Tatjana Vučajnk govori o vsem tem in o svojem navdušenju nad jeziki.

----------------

Kennengelernt haben wir Tatjana Vučajnk vor vielen Jahren in Graz, als engangierte Slowenisch-Lehrerin unserer Kinder. Dass ihre Familie einen Weingarten in Veliki Cirnik bewirtschaftet, erfuhren wir erst vergangenen Sommer bei ihrem Besuch bei uns in Brodi 1. Dafür veränderte unsere Geschichte ihr geschichtliches Bewusstsein, durch das Begreifen, dass die Dame, die ihr damals in Brežice Deutsch beigebracht hat, zu den 1920 aus Kärnten Flüchtenden gehört hat. 

Tatjana Vučajnk hat in Ljubljana Sprachen studiert und unterrichtete viele Jahre Slowenisch in Zürich und Genf. Nach ihrer Tätigkeit als Lektorin für Slawistik auf der Universtät Graz, übernahm sie 2010 den Aufbau des muttersprachlichen Unterrichts in Slowenisch und unterrichtet seither Schüler:innen in Graz. Durch ihre Tätigkeiten als Pädagogin auf der Universität Klagenfurt spannt sie derzeit ihrem Alltag zwischen Brežice, Graz und Klagenfurt auf und genießt den fließenden Wechsel der Landschaften sehr. 

Was bewog sie Sprachen und Pädagogik zu studieren? Was prägte ihr Leben in Zürich? Was ist für sie das besondere am muttersprachlichen Unterricht aus Slowenisch in Graz? Was war ihr erster Kontakt zu Kärnten? Dass "Grenze" Vielfalt bedeuten kann, damit wuchs sie, bedingt durch die geografische Lage von Brežice auf. Worin sich das ausdrücken kann und von ihrer Begeisterung für Sprachen davon erzählt Tatjana Vučajnk.

www.interferenzen.at